Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instalacje silnoprądowe i niskoprądowe

W ofercie Instal Sool Electric Sp. z o.o. znajduje się wiele usług związanych z instalacjami silnoprądowymi i niskoprądowymi. Do najczęściej obsługiwanych zleceń zaliczyć można:

 • wykonywanie złączy kablowych, linii, głowic i muf kablowych średniego napięcia,
 • doprowadzanie przyłączy energetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • składanie, obsługę i konserwację stacji kontenerowych i wnętrzowych średniego napięcia,
 • uruchamianie stacji średniego napięcia,
 • instalację, uruchamianie i konserwację oświetlenia zewnętrznego dróg krajowych i lokalnych,
 • projektowanie planów adaptacyjnych i instalacyjnych linii kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia,
 • stawianie słupów energetycznych,
 • instalację alarmów, sieci komputerowych, kamer, sygnalizacji pożarowych,
 • instalację gniazd i oświetlenia wewnątrz budynków,
 • montaż rozdzielnic kablowych.

kable

pomiary

 

Firma Instal Sool Elelctric Sp. z o.o. zajmuje się w dosyć szerokim zakresie elektryką i energetyką. Do świadczonych przez ten podmiot usług można zaliczyć m.in.:

 • pomiary kontrolne istniejących instalacji elektrycznych zgodnie z przepisami (Art. 62 - Prawo budowlane (kontrola okresowa obiektu budowlanego),
 • przeglądy techniczne i konserwację stacji SN/nN,
 • opiekę techniczną nad powierzonymi sieciami zasilającymi czy urządzeniami energetycznymi w obiektach przemysłowych.
 • audyty dla instalacji energetycznych pozwalające ocenić stan instalacji i określić dalszą konserwację badanej infrastruktury,
 • diagnostykę przed remontową i powykonawczą urządzeń,
 • bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej,
 • wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych wyprowadzania mocy, prądnic, transformatorów, elementów rozdzielnic, sieci przesyłowych i torów prądowych,
 • ocenę stanu nagrzania maszyn i urządzeń.

 

Specjalistyczna analiza infrastruktury prądowej obiektów przemysłowych, z uwzględnieniem badań termowizyjnych

W obszarach gdzie temperatura może określić jakość i poziom bezpieczeństwa dla przesyłanej energii, szerokie pole do popisu ma metoda termowizyjna, która analizuje temperaturę i jej wpływ na bezpieczeństwo ludzi i prawidłowe przeprowadzenie procesów produkcyjnych. Zakres badania termowizyjnego jest w związku z tym bardzo szeroki, obejmując procesy wytwarzania, przesyłania energii, jej rozdział , a na koniec odbiór.
Termowizyjne badanie rozkładu temperatury na powierzchni obiektu jest jedną z najbardziej wiarygodnych metod pomiarów w tej sferze. Anomalia temperaturowe, często niewidoczne dla ludzkiego oka, dzięki termowizji stają się podstawą do podjęcia działań zapobiegawczych bądź naprawczych jeszcze przed awarią systemu czy urządzeń.
W związku z powyższym, pragnąc zapewnić jak największe poczucie bezpieczeństwa swoim Klientom, firma Instal Sool Elelctric Sp. z o.o, posiada odpowiedni sprzęt i specjalistów do badań w tym zakresie.

 

analiza

 

nadzor

Prowadzenie nadzorów inwestorskich dla instalacji elektrycznych i energetycznych


W trosce o kompleksowe podejście do Klienta branży elektrycznej i energetycznej Firma Instal Sool Elelctric Sp. z o.o. prowadzi także nadzory inwestorskie. Te działania pozwalają Inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Podstawowe zadania w tym zakresie, to:

 • sprawdzanie i odbiór robót, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których efekty w późniejszych etapach są niewidoczne,
 • egzekwowanie jakości prowadzonych robót budowlanych, żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • kontrola zakresu faktycznie wykonanych prac i rozliczeń finansowych,
 • wstrzymywanie płatności za prace wykonane niekompletnie i prace wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną.

 

Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, wykonawczych oraz powykonawczych


Firma Instal Sool Elelctric Sp. z o.o. zajmuje się także kosztorysami instalacji elektrycznych, aby już na etapie planowania Inwestor miał świadomość czekających go kosztów i jeśli tylko istnieje na to szansa, był w stanie je zoptymalizować.

kosztorys